# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1048-FSP « نقش مدیریت جهادی و انقلابی در الگوی مطلوب فرماندهی» سید محمدعلی پوربخش مقاله پذیرفته شده است
2 1120-FSP The role of the naval power of the Islamic Republic of Iran in defense deterrence based on the second step of the islamic revolution امیرحسین سیاری نوبندگانی، حمیدرضا میرشکاری، حسین زنگنه، اسدالله جمالزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1068-FSP ارائه الگوی حکمرانی کریمه(خوب) اسلامی منطبق با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهدی دیهیم پور، علی حسامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1156-FSP ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله العالی) با رویکرد فرا ترکیب محمد میرزایی مقاله پذیرفته شده است
5 1083-FSP ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا) مدظله العالی( با رویکرد فرا ترکیب فریبرز علی یاری، حمیدرضا میرشکاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1170-FSP ارائه طرح مدیریت جهادی و انقلابی کمال گرا در الگوی مطلوب فرماندهی آجا عمار رضائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1143-FSP ارتباطات بین سازمانی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مصطفی لطفی جلال آبادی، علی طاهری، سعید تبرزد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1069-FSP ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد اخلاقی و کاری کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) حسین بابایی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1232-FSP ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایتمندی کارکنان سازمان عماد اندیشمند، شهرام حسن نژاد، حمید جعفریان، داریوش صفرقلی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1002-FSP ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت جهادی در فرماندهی آجا سید مرتضی رضایی، سیده مطهره رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1157-FSP استرس تاثیرات ان بر فرماندهی محمد میرزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1032-FSP اقیانوس شناسی و اقتداردریایی محمود رضا عباسی مقاله پذیرفته شده است
13 1166-FSP اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا عرفان ترکاشوند، محمد رضائی مقاله پذیرفته شده است
14 1093-FSP اقتدار راهبردی دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا در افق بیانیه گام دوم انقلاب داریوش اسکندری، عادل فرزانه، افشین بکایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1189-FSP الگوی سبک زندگی اجتماعی مطلوب در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب عبدالله پیکرنگار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1146-FSP الگوی فرماندهی مطلوب در ارتش جمهوری اسلامی مبتنی بر معنویت، آمادگی و بازدارندگی اکبر غفارلو، ابوطالب مطلبی، صابر نورزاده مقاله پذیرفته شده است
17 1152-FSP الگوی فرماندهی مطلوب مبتنی بر معنویت، آمادگی و بازدارندگی مهدی فیضی مقاله پذیرفته شده است
18 1088-FSP الگوی فرماندهی مطلوب نظامی از منظر فرماندهی معظّم فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) مهدی بصیری، جواد اسحاقی، رضا جهانفر مقاله پذیرفته شده است
19 1169-FSP الگوی فرهنگ جهادی مطلوب فرماندهی امیرحسین ساکی مقاله پذیرفته شده است
20 1194-FSP الگوی مدیریت جهادی در فرماندهی ارگان های نظامی فرشید الازمنی نوده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1082-FSP (R1) الگوی مطلوب فرماندهی از دیدگاه فرماندهان شهید دفاع مقدس علی گرگین امیرحاجلو، حمیدرضا میرشکاری، امیرحسین سیاری نوبندگانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1130-FSP الگوی مطلوب فرماندهی با محوریت تفکر و روحیة انقالبی محمد ملکی، مهدی گل کارزاده مقاله پذیرفته شده است
23 1106-FSP الگوی مطلوب فرماندهی با محوریت تفکر و روحیه انقلابی مهدی گل کارزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1195-FSP الگوی مطلوب فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معنویت، آمادگی، و بازدارندگی (منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب ) حسین صنعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1121-FSP الگوی مطلوب فرماندهی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبتنی برآموزهها و سیره عملی امام علیع محمد ایمان حسینی طریق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1013-FSP الگوی مطلوب فرماندهی، سرمایه‎های انسانی، فرماندهی ناجا سینا محمدی دشتمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1063-FSP الگوی مطلوب مدیریت و فرماندهی در سیره امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) سجاد فرهنگ، مهدی اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1132-FSP الویت بندی راهبردهای موثر در مدیریت و فرماندهی خوب (براساس نامه 53 نهج البلاغه) مسلم گل میمی، وحید فلاح مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1211-FSP امنیت دریایی و ارتقاء الگوی فرماندهی مطلوب :ضرورت توجه به کنوانسیونهای دریایی در بحث ایمنی دریایی امیر نظام براتی، علی عبداله حبیب نوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1231-FSP آموزه های مدیریت جهادی و راهبردی امام خمینی (ره)و فرماندهان در دفاع مقدس الگویی برای دانشگاه ها جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی) مهتاب عشقی عراقی مقاله پذیرفته شده است
31 1117-FSP بازدارندگی سایبری، راهبردی نوین در کسب اقتدار دفاعی مهدی بصیری، جواد اسحاقی، رضا جهانفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1225-FSP بازشناسی تعهدها و شایستگی افسر اطلاعاتی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب حسین کارگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1148-FSP بایسته های فرهنگی فرماندهان در جهت تربیت افسران در دانشگاه های نیروهای مسلح بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب مصطفی لطفی جلال آبادی، علی فرهادی مقاله پذیرفته شده است
34 1144-FSP بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی ولایی در ارتش محمد قوام مقاله پذیرفته شده است
35 1126-FSP بررسی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر توانمندسازی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ابراهیم سارانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1168-FSP بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر ارتقاء خلاقیت کارکنان با نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره) اکبر غفارلو، محمد ایزدی اسلامی، حسن دولتی، حمیدرضا میرشکاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1160-FSP بررسی جایگاه اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا با رویکرد فرا ترکیب ابوالفضل زیدآبادی نژاد مقاله پذیرفته شده است
38 1239-FSP بررسی جایگاه مدیریت کارآمد و اثر بخش در نهادینه نمودن الگوی مطلوب فرماندهی و حکمرانی مطلوب: ضرورت توجه به حاکمیت قانون مهدی عاقل پور خاقان مقاله پذیرفته شده است
39 1097-FSP بررسی روابط معنویت و سرمایه اجتماعی در الگوی مطلوب فرماندهای نیروهای مسلح سپیده نیک صفت، محمد مهدی احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1205-FSP بررسی عوامل تاثیر گذار بر داشتن سرمایه ی انسانی کارامد در فرماندهی و رسیدن به اهداف ارتش جهوری اسلامی ایران حامد ارونق نژاد، مهدی احمدی، فاطمه خسروی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1061-FSP بررسی مدیریت جهادی در ارتش با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رحیم جاودان خرد مقاله پذیرفته شده است
42 1111-FSP بررسی مطلوبیت ،کارایی و اثر بخشی دوره های آموزشی تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) اسماعیل زارع مقاله پذیرفته شده است
43 1027-FSP بررسی نقش HSE/ MSبر قدرت نظامی/ دفاعی مناطق دوم ولایت و سوم نبوت نداجا در سال 1399 نرمین شرفی، بهادر مهدی زادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1155-FSP بررسی نقش جهاد علمی و انقلابی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا رضا فتح اله زاده، امیرحسین عیلامی رودمعجنی، حمید رضا عنانی، رضا یکدست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1035-FSP بررسی نقش سبک های شخصیت مدیران بر اثربخشی تصمیمات حسن دولتی، رسول قادری، سبحان عبدالهی لاشکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1103-FSP بررسی نقش مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی (منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب) جواد زروندی مقاله پذیرفته شده است
47 1224-FSP بررسی نقش معنویت و اخلاق در راستای تأثیرات روانی _اجتماعی ویروس کرونا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب حسین کارگر مقاله پذیرفته شده است
48 1149-FSP بررسی نقش نماز بر الگوسازی فرماندهان مطلوب در تربیت جوانان اکبر غفارلو، حسین قاضی، حسن شاملو، محمدرضا تخمیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1014-FSP بررسی نقش و جایگاه جوانان در پیشبرد و عملیاتی نمودن بیانیه گام دوم انقلاب با ارایه مدل جوان انقلابی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مهدی فرخ پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1090-FSP بررسی و تبیین مؤلفه های مدیریت جهادی در اعتلای حکمرانی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران( با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب) مهدی هوشمند، احسان تقی پور، سید مهدی موسوی مقاله پذیرفته شده است
51 1223-FSP بررسی و تحلیل تاثیرفرآیند های مدیریت دانش بر عملکرد سرمایه فکری در سازمانهای نظامی امید ویسی، محمدرضا زاهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1049-FSP بررسی و تحلیل چالش های فرماندهان در اجرای برنامه های استراتژیک در راستای کسب مزیت های رقابتی در صنایع دریایی احسان تقی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1176-FSP برسی نقش دفاع سایبری در آمادگی رزمی و دفاعی در الگوی مطلوب فرماندهی: ضرورت رعایت مقررات بین المللی و به رزو رسانی مقررات دفاع سایبری امیر نظام براتی، حسین خیراله پور آهنگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1034-FSP برون‌سپاری فعالیت‌های پشتیبانی و چابک سازی زنجیره تأمین حسن دولتی، سید ابراهیم همتی گلیان، مجید نوروزی مقاله پذیرفته شده است
55 1023-FSP بستر سازی به منظور ساخت و طراحی بنادر و ساختمان های مستحکم بر مبانی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی سواحل مکران) ایمان یحیی، رضا زیرک، پیمان فرهادی، احسان کریمی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1183-FSP پیشران ها و تبیین الگوهای دستیابی به ارتقاء ایده پردازی جوانان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یوسف قدرتی مقاله پذیرفته شده است
57 1135-FSP تاثیرات نقش و عملکرد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قدرت دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی علی اکبر پناهنده مقاله پذیرفته شده است
58 1219-FSP تاثیر الگوی مطلوب فرماندهی در دفاع فراگیر سایبری: مروری بر ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻛﺸﻮر و ضرورت تفکیک رایانه های متصل به شبکه و خارج از شبکه در جهت توسعه علمی دانشگاه های آجا امیر نظام براتی، حیدر کاویانپور، عباس مرادی، محمدرضا محمدپور مقاله پذیرفته شده است
59 1116-FSP تأثیر حضور قدرت‌های بزرگ در اقیانوس هند و دریای عمان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داود فلاح نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1112-FSP تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش اسماعیل زارع مقاله پذیرفته شده است
61 1138-FSP تاثیر منظومه فکری مقام معظم رهبری بر بازدارندگی با نقش میانجی C4I درگام دوم انقلاب اسلامی محمد امیر امینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1234-FSP تبیین ابعاد و شاخص های معنویت سازمانی و عوامل موثر بر آن یا متأثر از آن بنا بر الگوی مطلوب فرماندهی آجا عماد اندیشمند، محمد کلهری، حمید جعفریان، داریوش صفرقلی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1173-FSP تبیین الگوی مدیریت جهادی برپایه مسئولیت اجتماعی واعتماد اجتماعی مدیران دریایی شمال کشور با استفاده از شبکه های عصبی سید جواد مرتضوی، علیرضا شعبانی، فرشاد مهبودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1096-FSP تبیین الگوی مدیریت و فرماندهی جهادی و انقلابی آجا در گام دوم انقلاب اسلامی ایران فرامرز نصری، سیامک قادری، علیرضا حامدی، محمد سعید تبرزد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1221-FSP تبیین اندیشه های امام خامنه ای مدظله العالی در راهبرد توسعه مدیریت دانش در الگوی مطلوب فرماندهی حسن سلیم زاده مقاله پذیرفته شده است
66 1229-FSP تبیین تعهدها و شایستگی‌های افسر اطلاعاتی در بیانیه گام دوم انقلاب حسین کارگر مقاله پذیرفته شده است
67 1108-FSP تبیین جایگاه جهاد علمی در آموزش عالی نظام سلامت براساس بیانیه گام دوم انقلاب علی حاجی پورطالبی، مهدی طهماسبی، امین پیرانی مقاله پذیرفته شده است
68 1226-FSP تبیین راهکارهای نوین آموزش افسران اطلاعات و حفاظت اطلاعات مبتنی بر بیانیه گام دوم حسین کارگر مقاله پذیرفته شده است
69 1188-FSP تبیین محورهای دستاوردهای انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب رضا باستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1145-FSP تبیین نقش علمی جوانان در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) محمد فرهادی، محمود فرهادی مقاله پذیرفته شده است
71 1072-FSP تحقق یادگیرندگی سازمانی در سازمان های راهبردی (مطالعه موردی: نیروی دریایی راهبردی ارتش) محمد یزدانشناس، ابوطالب مطلبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1186-FSP تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب در پرتو رشد شخصیتی افسر انقلابی (با تاکید بر الگوی فرماندهی مطلوب در تربیت افسر انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری ) علی ملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1207-FSP تحلیل اثرگذاری معنویت و باورهای ناب اسلامی و اخلاق حرفه ای در قیاس با دیگر نظام های عمده اخلاقی ؛ تبیین یک الگوی مطلوب رفتار سازمانی در فرماندهی آجا حامد باقری، مجتبی یوسفی زشک مقاله پذیرفته شده است
74 1045-FSP تحلیلی بر عملکرد نداجا در دستیابی به اقتدار دریایی (با تاکیدی بر اهمیت دریا از دیدگاه رهبر انقلاب) بهزاد سیفی، حسن محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1091-FSP تحلیلی بر مهمترین عامل تربیتی موثر بر الگوی فرماندهی مطلوب مبتنی بر معنویت(منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب) حسین قاضی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1203-FSP تحلیلی بر نقش میانجی اعتماد سازمانی بر ارتباط بین مدیریت منابع انسانی بر اساس قرآن و تعهد سازمانی مهرانl نیکنام شیری، حمیدرضا ناظری، ایمان ارجمند مزیدی مقاله پذیرفته شده است
77 1131-FSP تحلیل مدیریت و فرماندهی مطلوب بر اساس قرآن و روایات مبتنی بر بیانیه گام دوم از دیدگاه مقام معظم رهبری مسلم گل میمی، منصور لشنی مقاله پذیرفته شده است
78 1199-FSP تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نادر مولائی، سیروس داوودی، رضا یکدست، رضا ولیزاده مقاله پذیرفته شده است
79 1230-FSP تحلیل و بررسی شاخصه ها ، ویژگی‌ها و شایستگی‌های افسر اطلاعاتی با تکیه‌بر بیانیه گام دوم انقلاب حسین کارگر مقاله پذیرفته شده است
80 1024-FSP تدارکات الکترونیک در زنجیره تامین قدرت دریایی احسان تقی پور، احسان سلیمانی، اباسلط اکبری مقاله پذیرفته شده است
81 1137-FSP تدارکات سبز برای پایداری از دیدگاه الگوی مطلوب فرماندهی حسین ظهرابی، میلاد محمود وند مقاله پذیرفته شده است
82 1015-FSP (R1) توسعه مهارت های سیاسی مدیران بر عملکرد سازمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب مهدی فرخ پور مقاله پذیرفته شده است
83 1215-FSP جایگاه بصیرت دینی در الگوی مطلوب فرماندهی عبدالله قهرمانی تبار، سامان قهرمانی تبار، محمدرضا شهرکی نیا، رضا ممشی، محمد علیزاده مقاله پذیرفته شده است
84 1005-FSP جایگاه تمدن اسلامی و قدرت دریایی ج.ا.ا در منطقه ابراهیم تازیکی، عبدالهادی کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1030-FSP جایگاه محیط امنیتی در مولفه های قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران علی بخشنده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1094-FSP جایگاه نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریایی در بستر اجلاس آیونز بهزاد سیفی، منصور لشنی مقاله پذیرفته شده است
87 1181-FSP چگونگی تولید علم در دستیابی به اهداف بیانیه گام دوم علی پولادی مقاله پذیرفته شده است
88 1095-FSP حسینی، پرویز، و ظریف منش، حسین (۱۳۹۲)، «مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها»، فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی، جلد 2، شماره 5. بازیابی از ۱۹.‬ مهدی بصیری، جواد اسحاقی، رضا جهانفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1222-FSP حکمرانی و فرماندهی علم محور و هوشمندانه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در گام دوم انقلاب اسلامی کیانوش دیگاله مقاله پذیرفته شده است
90 1046-FSP دیپلماسی دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی مطلوب فرماندهی در راستای توسعه اقتدار دریایی بهزاد سیفی، علیرضا رضایی، سید ابراهیم همتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1101-FSP دلالتهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص کارآمدی الگوی فرماندهی مطلوب دفاعی - امنیتی مهدی هوشمند، فاطمه هوشمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1099-FSP دلالتهای سیاستگذارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص ارتقای کارآمدی حکمرانی دفاعی - امنیتی کشور مهدی هوشمند، ناصر مولوی، مصطفی ذوقی، سیدقربان عقیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1233-FSP دولت انقلابی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مجید یوسفی، علی فرهادی، محمود فرهادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1050-FSP دولت انقلابی و توسعه توانمندی دفاعی کشور عبدالله قهرمانی تبار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1053-FSP دولت انقلابی و توسعه توانمندی دفاعی کشور (ارسال مجدد) عبدالله قهرمانی تبار مقاله پذیرفته شده است
96 1172-FSP رابطه باورهای دینی و نقش آن در مدیریت بعنوان یکی از ارزش های نوین اسلامی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا عمار رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1171-FSP رابطه خلاقیت و نوآوری با مدیریت در الگوی مطلوب فرماندهی آحا عمار رضائی مقاله پذیرفته شده است
98 1020-FSP راهبرد استفاده از توپخانه‌ الکترومغناطیسی در ناوگان نیروی دریایی محمد رضا اخی، عرفان چولکی، علی اشرف گراوند، بهرام عظیمی سرنجکه، رضا کریمی مقاله پذیرفته شده است
99 1212-FSP راهبرد مدیریت جهادی در تحقق الگوی مطلوب فرماندهی و نقش آن در توسعه سواحل مکران محمد رضا رمضانی طوسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1066-FSP راهی روشن حمیدرضا بیابانگرد، فرشاد مهبودی مقاله پذیرفته شده است
101 1062-FSP رهبری بصیر در پرتو آموزه های قرآن و معارف علوی سجاد فرهنگ، نهضت شیخعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1238-FSP روش های تربیت شناختی نظامیان از منظر قرآن کریم و روایات معصومین مبتنی برگام دوم انقلاب محمد عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1190-FSP شایستگی‌های دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه های آجا مبتنی بر گام دوم حسن نعناکار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
104 1147-FSP شناسایی حلقه های زنجیره دشمنی آمریکاء بر علیه ج.ا ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) علی فرهادی، مصطفی لطفی جلال آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1092-FSP شناسایی موانع پیش روی جهاد علمی مهریار علی محمدی، رضا وثوقی، ارسالان قلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1204-FSP شناسایی مولفه های الگوی رهبری مطلوب در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یک تحقیق کیفی جواد داداش زاده، ابوطالب مطلبی، اکبر غفارلو مقاله پذیرفته شده است
107 1177-FSP شناسایی مولفه های الگوی مطلوب فرماندهی درارتقاء باورهای دینی و مذهبی با رویکرد فراترکیب اکبر غفارلو، جواد داداش زاده، علیرضا مسعودی مقاله پذیرفته شده است
108 1107-FSP شناسایی مولفه های الگوی مطلوب فرماندهی در ارتقای باورهای دینی و مذهبی با رویکرد فراترکیب علیرضا مسعودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1109-FSP شناسایی و رتبه بند ی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آماد وپشتیبانی هدفمند در نیروی مشترک محمد حسین نعمتی مقاله پذیرفته شده است
110 1154-FSP صلاحیت قضایی شناورهای خارجی در مناطق مختلف دریایی علی اصغری مقاله پذیرفته شده است
111 1089-FSP صلاحیت وحاکمیت دولت ساحلی در آبهای داخلی دریای سرزمینی و دریای ازاد سجاد یوسفی مامو مقاله پذیرفته شده است
112 1227-FSP ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در محیط‌ های تربیت افسری حسین کارگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 1235-FSP ضرورت های تحقق آرمان و ارزش های بزرگ و نوین اسلامی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا بنا بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عماد اندیشمند، داریوش صفرقلی زاده، شهرام حسن نژاد، حمید جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1102-FSP طراحی شهر های بازدارنده و دفاعی بر مبنای اصول پدافند غیرعامل در راستای حرکت در مسیر توسعه ی پایدار کیانوش دیگاله مقاله پذیرفته شده است
115 1104-FSP عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء عملکرد فرماندهی مطلوب در مدیریت بحران (مورد مطالعه: سیل سال 98خرم آباد) اکبر غفارلو، حسین قاضی، اصغر پاغوش، سهیل منفرزاده مقاله پذیرفته شده است
116 1236-FSP عوامل و شاخص های موثر در رهبری و ارائه الگو مطلوب مدیریت از نگاه فرماندهان و مدیران عالی عماد اندیشمند، داریوش صفرقلی زاده، محمد کلهری، حمید جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1209-FSP فرماندهی استراتژیک برای مدیریت بحران در گام دوم انقلاب کیانوش دیگاله مقاله پذیرفته شده است
118 1197-FSP فرماندهی تراز مراکز دانشگاهی «علم‌ورز» در ارتش جمهوری اسلامی ایران مهدی مزینانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1159-FSP فرماندهی مطلوب علی زینل پور، شهرام اسماعیل پور مقاله پذیرفته شده است
120 1119-FSP فرماندهی مطلوب ازمنظرمقام معظم رهبری حمید عامل سلوکی مقاله پذیرفته شده است
121 1163-FSP فرماندهی مطلوب یگانهای دریایی ایران در صیانت از حق حیات اشخاص علی عبداله حبیب نوری، امیر نظام براتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1167-FSP فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد شاهین محمدی، حسین مهدوی نصب، بنیامین رضای جو، ارمین حسن وند مقاله پذیرفته شده است
123 1044-FSP فرماندهی و مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) منطبق بر الگوی مطلوب فرماندهی عماد اندیشمند، حسن دهقانی، علی درزیان مقاله پذیرفته شده است
124 1067-FSP قدرت دریایی و امنیت ملی ج. ا. ایران هادی محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1180-FSP کاربست تکنیک ها وابزارهای مدیریت کیفیت وبهره‌وری در بهینه سازی مدیریت وفرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران غلامرضا مهرفر،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد،دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری غلامرضا مهرفر، حمید رضا ضرغامی مقاله پذیرفته شده است
126 1175-FSP کالبدشکافی اقتصاد مقـاومتی از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به عنوان الزامات اقتصادی پیاده‌سازی بیانیه گام دوّم انقلاب اسلامی یوسف اسفندیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1214-FSP کاهش هزینه ریسک زنجیره تامین با رویکرد فرماندهی مطلوب محمد خطیر، امیرحسین رزاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1077-FSP گام دوم انقلاب ازدیدگاه مطلوب فرماندهی حمید عامل سلوکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1187-FSP ماموریتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب سروش اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1127-FSP ماندگاری شغلی فرماندهان یگان های شناور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در الگوی مطلوب فرماندهی از منظر فرمانده معظم کل قوا محمدرضا گل محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 1134-FSP مبانی نظری امنیتی فرماندهی از منظر رهبری نادر مولائی، سید حمید مسعودی پورلیر، حسن رضائی، شاهین محمدی مقاله پذیرفته شده است
132 1217-FSP محوریت دولت انقلابی و توسعه توانمندی دفاعی کشور عبدالله قهرمانی تبار، سامان قهرمانی تبار، محمد نبیئی، محمد محسن غلامپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1178-FSP مختصات میدان نبرد و الزامات دفاعی آن از منظر فرمانده میدان دفاع مطالعه موردی: الگوی مطلوب فرماندهی و فرهنگ دفاع همه‌جانبه از منظر فرماندهی معظم کل قوا مجتبی ملکشاهی، هاشم ناطقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1059-FSP مدیریت جهادی با محوریت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ابوالقاسم بریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1198-FSP مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا با تکیه بر دیدگاه‌های قرآن کریم، نهج‌البلاغه و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مهریار علی محمدی، حسین کریم پور مقاله پذیرفته شده است
136 1001-FSP (R1) مدیریت جهادی در اندیشه های مقام معظم رهبری و ارائه الگویی سه‌شاخگی جهادی مهدی دیهیم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1193-FSP مدل فرماندهی و کنترل با استفاده از قابلیت‌های پویا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب داود رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1185-FSP مدل های نوین مدیریت استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب علی شیرپای مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1124-FSP مروری برنقش ورزش وآمادگی جسمانی در سلامتی وتوانمندی نیروهای نظامی بهزاد نظری علی آبادی مقاله پذیرفته شده است
140 1184-FSP مقایسه بیانیه بیستمین و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بررسی نقش جوانان در آنها علی صبور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 1033-FSP منبع‌یابی راهبردی و زنجیره تامین در چشم انداز قدرت دریایی ‏ علی علی محمد پور، احسان سلیمانی مقاله پذیرفته شده است
142 1055-FSP مهمترین مولفه های بهینه مدیریتی جهت اجرای مدیریت جهادی فرماندهان آجا بر اساس بیانیه گام دوم حسن رضائی، مریم مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1162-FSP موضوع:جهاد علمی و انقلابی در الگوی مطلوب فرماندهی اجا علیرضا قبادی کوره خسروی مقاله پذیرفته شده است
144 1054-FSP مولفه های تاثیرگذار مدیریت جهادی جهت الگوپذیری فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران حسن رضائی، مریم مرادی، امید مراغه مقاله پذیرفته شده است
145 1192-FSP مولفه های فرماندهی اسلامی در الگوی مطلوب فرماندهی شاهین محمدی، اشکان محمدی، رضا کاضمی نیا، علرضا محمدی مقاله پذیرفته شده است
146 1210-FSP نیاز سنجی در ضرورت بازنگری قوانین و مقررات در به رسمت شناختن مشاغل دریایی به عنوان مشاغل سخت و تاثیر آن در نیل به فرماندهی مطلوب و حکمرانی خوب امیر نظام براتی، فرشاد دارائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1078-FSP نجات دریایی واحکام قراردادن ازمنظرالگوی مطلوب فرماندهی حمید عامل سلوکی مقاله پذیرفته شده است
148 1105-FSP نیروی دریایی در گذر دوران ها علیرضا کاظمیان مقاله پذیرفته شده است
149 1133-FSP نسل چهارم ارتش و ضرورت ایجاد یک دگردیسی در فرایند تربیت و آموزش آجا در گام دوم انقلاب علیرضا عالی پور، ابوطالب مطلبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1142-FSP نقش ارمان و ارزش تمدون نوین اسلامی در الگوی مطلوب شاهین محمدی، سجاد پناهی فر، نادر مولائی، حامد عزیزنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
151 1006-FSP نقش آرمان و ارزش های تمدن بزرک و نوین اسلامی در الکوی مطلوب فرماندهی اجا علی نیک پور، مهدی کاظمی مقاله پذیرفته شده است
152 1064-FSP نقش آرمان و ارزش‌های تمدن بزرگ و نوین اسلامی در الگوی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب اسلامی) مهدی مهدوی زاده، ایمان جمشیدپور نصیر محله، عباس ملکی مقاله پذیرفته شده است
153 1129-FSP نقش استراتژیک پدافند غیرعامل در سازه های آبی کیانوش دیگاله مقاله پذیرفته شده است
154 1009-FSP نقش اقتداردفاعی وقدرت بازدارندگی در الگویی مطلوب فرماندهی آجا روزبه فراشبندی مقاله پذیرفته شده است
155 1218-FSP نقش آمادگی رزمی و دفاعی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا علیرضا حقی، رضا یوسفی مقاله پذیرفته شده است
156 1128-FSP نقش آمادگی رزمی و قدرت بازدارندگی در الگوی مطلوب فرماندهی منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محمدرضا محمدی، مصطفی اسکندری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1056-FSP نقش تربیتی حلقه صالحین در کاهش تهاجم فرهنگی با رویکرد بیانه گام دوم انقلاب ابوالقاسم بریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1158-FSP نقش سرمایه انسانی جوانان در الگوی مطلوب فرماندهی آجا علیرضا قبادی کوره خسروی مقاله پذیرفته شده است
159 1139-FSP نقش سرمایه های انسانی جوانان در الگوی مطلوب فرماندهی آجا امیرحسین عیلامی رودمعجنی، یاسر حاجی آقا نزاد، حسن عوض آقایی، رضا فتح اله زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1031-FSP نقش قانون مناطق دریایی ایران در اقتدار نیروی دریایی کشور علیرضا عباسی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1074-FSP نقش قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور در الگوی مطلوب فرماندهی آجا حمیدرضا میرشکاری، علیرضا مسعودی، عبدالله قهرمانی تبار مقاله پذیرفته شده است
162 1076-FSP نقش قدرت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بازدارندگی دفاعی مبتنی بر گام دوم انقلاب امیرحسین سیاری نوبندگانی، حمیدرضا میرشکاری مقاله پذیرفته شده است
163 1008-FSP نقش کانون تفکر، فرصتها و چالشها در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی فرماندهان حسن اکبریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1016-FSP نقش مدیریت جهادی درالگوی مطلوب فرماندهی آجا عبدالهادی کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1071-FSP نقش مدیریت جهادی و انقلابی درالگوی مطلوب فرماندهی فرامرز رحیمی نسب مقاله پذیرفته شده است
166 1017-FSP نقش مدیریت راهبردی در نیروی دریایی و تامین امنیت جهان مهرداد برون مقاله پذیرفته شده است
167 1206-FSP نقش معنویت و باورهای اسلام ناب در بالندگی ارتش جمهوری اسلامی ایران سعید سیدی، سجاد فرهنگ مقاله پذیرفته شده است
168 1202-FSP نقش مقوله جهاد کبیر در فرماندهی مطلوب محمدحسن مسلمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1201-FSP نقش نیرو های مسلح در بیانیه گام دوم انقلاب شاهین محمدی، حامد عزیزنیا، امیر حسین ابرون، پویا جمال لیوانی مقاله پذیرفته شده است
170 1161-FSP نقش نیرو های مسلح درتحقق جامعه اسلامی نادر مولائی، علی تقوی، رضا ولی زاده، رضا خلجی مقاله پذیرفته شده است
171 1196-FSP نقش و جایگاه جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب از منظر مقام معظم رهبری کامبیز دیوسالار، محمدرضا هادوی، سعید نیک آبادی، هادی خلیل نژاد مقاله پذیرفته شده است
172 1098-FSP نقش و مفهوم مدیریت جهادی درتحقق فرهنگ اسلامی والگوی فرماندهی مطلوب از منظر بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) مهدی خراسانی، علی صبور مقاله پذیرفته شده است
173 1182-FSP نگاهی به نقش اقتصاد مقاومتی در دستیابی به اهداف بیانه گام دوم انقلاب در نپاجا( بررسی موضوعی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء) محمد امین هلالی مقاله پذیرفته شده است
174 1191-FSP نگرشی بر سبک زندگی اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب امیرحسین صالحی شایگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1025-FSP هوشمندسازی زنجیره تامین در قدرت دریایی مهدی دیهیم پور، احسان سلیمانی، اباسلط اکبری مقاله پذیرفته شده است
176 1174-FSP واکاوی سرمایه های دانشی(فکری) و منابع انسانی در تحقق مدیـریت دانش آجـا یوسف اسفندیار مقاله پذیرفته شده است
177 1165-FSP واکاوی و بررسی دیپلماسی دفاعی برای حراست از امنیت شهری (با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب) کیانوش دیگاله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است