ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1398-11-25

اولین همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی در سامانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت گردید.