مسابقه
اولین همایش ملی جایگاه دانش، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1401-06-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1401-06-18
1400-10-02
1400-10-23